Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Alien Dance Spiderman, Hulk, Paw Patrol and Angela 'Dame Tu Cosita' Song Learning Colors For Kids
Kid Channel
Kid Channel 5.51TR theo dõi 31 Videos 358.33TR lượt xem 2018-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem50.16TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.12TỶ - 16.43TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
dame tu cosita dame tu cosita colors learn dame tu cosita spiderman dame tu cosita paw patrol dame tu cosita angela dame tu cosita hulk green alien dance green alien colors learn green alien spiderman green alien hulk colors learn learning colors green alien paw patrol spiderman alien dance paw patrol alien dance hulk alien dance super heroes alien dance alien dance colors learn
Giới thiệu
Colourful Alien Dance Spiderman, Hulk, Paw Patrol and Angela 'Dame Tu Cosita' Song Learning Colors For Kids

For more videos subscribe : https://goo.gl/dNm3RY
Twitter: twitter.com/channel_kid
Facebook: www.fb.com/KidChannelOffical
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)