Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Minecraft Live 2021: Vote for the allay!
Minecraft
Minecraft 8.31TR theo dõi 564 Videos 1.39TỶ lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem5.37TR
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận62.42N
Tỷ lệ lượt xem 64.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.95TỶ - 2.44TỶ
Tỷ lệ tương tác 19.62%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Give an allay a collectible and it will come back with matching items or more of the same! It also loves to dance and will drop your items by a note block if there’s one nearby! Vote for the allay during Minecraft Live on October 16 at noon EDT!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)