Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TortillaLand 2 Ep 31 || MIS ÁRBOLES 🤬🤬🤬
Auron
Auron 14.4TR theo dõi 848 Videos 3.04TỶ lượt xem 2022-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-18
Tổng số lượt xem1.78TR
Thích tỷ lệ 5.52%
Số lần bình luận1.61N
Tỷ lệ lượt xem 12.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 194.39TR - 583.24TR
Tỷ lệ tương tác 6.43%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://www.twitch.tv/auronplay/videos
Mở