Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Battle Nerf War ROBOT POLICE Uncompromising fight with squid game NERF & nerf guns SQUID GAME 2021
Battle Nerf War
Battle Nerf War 2.72TR theo dõi 1225 Videos 915.41TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem24.04N
Thích tỷ lệ 71.1%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 10.92TR - 12.67TR
Tỷ lệ tương tác 0.7%
Thẻ gắn
nerf Blue Police seal fight robot police squid game squid game nerf battle nerfs nerf squad nerf mod nerf fps battle nerf war COMPETITION Comedy video game gaming fps nerf blaster nerf guns nerf guns game guns guns game nerf battle nerf guns war battle nerf battlenerfwar robber group funny funny nerf friend blue Police squid game 2021 Competition Nerf
Giới thiệu
Battle Nerf War ROBOT POLICE Uncompromising fight with squid game NERF & nerf guns SQUID GAME 2021.

hastag: #battlenerfwar
Mở