Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
جيم بابجي #ملك_بابجي
كوميديا مصرية
كوميديا مصرية 549N theo dõi 143 Videos 84.51TR lượt xem 2022-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-29
Tổng số lượt xem32.88N
Thích tỷ lệ 1.86%
Số lần bình luận85
Tỷ lệ lượt xem 6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.98TR
Tỷ lệ tương tác 4.45%
Thẻ gắn
ملخص مباراه السعوديه و اوزباكستان اهداف مباراه السعوديه و اوزباكستان اليوم اهداف مباراه السعوديه السعوديه و اوزباكستان اليوم مباراه السعوديه و اوزباكستان اليوم
Giới thiệu