Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Messy In The Kitchen: My Guide to Eating Deliciously, Hosting Fabulously and Sipping Copiously
Renee Paquette
Renee Paquette 110N theo dõi 183 Videos 6.79TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.52N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.5TR - 2.91TR
Tỷ lệ tương tác 12.88%
Thẻ gắn
Renee Paquette UFC WWE Renee Young Renee Young Jon Moxley Renee Young Interview Renee Young Pregnant Renee Young Dean Ambrose Renee Young Podcast Renee Young Leave WWE Renee Paquette Podcast Oral Sessions Oral Sessions Podcast Oral Sessions with Renee Paquette Renee Paquette Interview Renee Paquette CM Punk Renee Paquette cookbook fancy meals appetizers sides salads soups Foodies Cooking Home Chefs Messy In The Kitchen Renee Paquette cooks
Giới thiệu
My new cookbook "Messy In The Kitchen" will be available everywhere on May 18th, 2021. Messy In The Kitchen is an array of over sixty feel-good, feel-fancy meals, including appetizers, sides, salads, soups, and cocktails, (and the playlists to accompany them), to inspire a new generation of home cooks.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)