Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MAK BETI DIKASIH MOBIL MAHAL
Arif muhammad
Arif muhammad 13.4TR theo dõi 360 Videos 2.95TỶ lượt xem 2019-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.21TR
Thích tỷ lệ 95.6%
Số lần bình luận7.25N
Tỷ lệ lượt xem 38.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 474.15TR - 1.32TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.72%
Thẻ gắn
arif muhammad mak beti mama beti mamak beti mini classic mini morris mini cooper mobil mr bean mobil tua mobil antik mobil secound mobil baru beti comeddy vlog youtuber mini classic 1952 mobil eropa medan sumut
Giới thiệu
Find me on sosial media :

Instagram: https://www.instagram.com/arifmuhammaddd_/
Facebook: https://www.facebook.com/arifmuhammaddd/?ref=br_rs

for bussines

Email: [email protected]
Mở