Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[#Mood_playlist] 혼자인 날 듣고 싶은 따뜻한 노래 모음ZIP l 바라던바다 l 휴식 l JTBC 210914 방송 외
바라던 바다
바라던 바다 709N theo dõi 519 Videos 333.27TR lượt xem 2022-02-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem60.14N
Thích tỷ lệ 2.02%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 8.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 27.36TR - 49.23TR
Tỷ lệ tương tác 2.78%
Thẻ gắn
하이라이트 스페셜영상 플레이리스트 바라던 바다 노래 바라던 바다 온유 온유 윤종신 이수현 수현 AKMU 악뮤 악동뮤지션 로제 블랙핑크 블핑 BLACKPINK ROSÉ 선우정아 샤이니 SHINee ONEW onew Sunwoojunga 사랑하기 때문에 내 마음에 비친 내 모습 밤과 별의 노래 너의 뒤에서 If 그대안의 블루 처음 보는 나 그러려니 작별 인사 명절 연휴 휴식 혼자 위로 힐링 바라던 바다 노래 모음
Giới thiệu
#바라던바다 #플레이리스트 #휴식

00:00 로제 - 사랑하기 때문에
02:55 이수현 - 내 마음에 비친 내 모습
07:00 온유X이수현 - 밤과 별의 노래
10:37 온유 - 너의 뒤에서
12:54 이수현 - If
15:22 윤종신X온유X이수현 - 그대안의 블루
18:27 온유 - 처음 보는 나
22:28 선우정아 - 그러려니
25:38 이수현 - 작별 인사
Mở