Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Logos Sparta Remix 4parison between my old and new Logos Sparta Remixes
TBS
TBS 8N theo dõi 1055 Videos 7.62TR lượt xem 2020-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-05
Tổng số lượt xem23.31N
Thích tỷ lệ 0.36%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.74TR - 23.34TR
Tỷ lệ tương tác 0.7%
Thẻ gắn
Giới thiệu