Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(16k Subs Special) gummy bear 13 remake
Jerriel Chandra
Jerriel Chandra 18.9N theo dõi 1093 Videos 20.98TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.41N
Thích tỷ lệ 80.8%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 81.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.38TR - 3.91TR
Tỷ lệ tương tác 0.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
------------------------------
By Bandicam Screen Recorder (https://www.bandicam.com)
Mở