Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[장삐쭈의 VS] 하하 vs 하하하
장삐쭈
장삐쭈 3.08TR theo dõi 388 Videos 1.4TỶ lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-02
Tổng số lượt xem1.9TR
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận4.48N
Tỷ lệ lượt xem 61.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 866.59TR - 1.55TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.17%
Thẻ gắn
장삐쭈 삐쭈 ㅋㅋㅋ 삐쮸 장삐쮸 병맛더빙 더빙 웃긴동영상 꿀잼 신병 초병 장삐쭈 단편선 단편선 창작애니 볼만한 애니 재밌는애니 웃긴애니 볼만한애니 애니추천 만화추천 장비주 VS 하하 하하하 고양이
Giới thiệu
스튜디오 장삐쭈
장삐쭈, 정영준, 안류천, 포포, 윤성원, 허혜원, 정대준, 곽나영

성우
하하 : 하하
Mở