Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kendrick Lamar - N95 (Official Audio)
Kendrick Lamar
Kendrick Lamar 11.2TR theo dõi 18 Videos 4.87TỶ lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-18
Tổng số lượt xem4.7TR
Thích tỷ lệ 3.11%
Số lần bình luận6.48N
Tỷ lệ lượt xem 42%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.14TỶ - 2.48TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers” is available now: https://KendrickLamar.lnk.to/MrMorale

https://oklama.com
https://www.instagram.com/kendricklamar
https://twitter.com/kendricklamar
https://www.facebook.com/kendricklamar

#KendrickLamar #MrMorale #TheBigSteppers
Mở