Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kendrick Lamar - N95 (Official Audio)
Kendrick Lamar
Kendrick Lamar 11.1TR theo dõi 18 Videos 4.73TỶ lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-05
Tổng số lượt xem4.15TR
Thích tỷ lệ 3.37%
Số lần bình luận6.4N
Tỷ lệ lượt xem 37.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.89TỶ - 2.19TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.92%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers” is available now: https://KendrickLamar.lnk.to/MrMorale

https://oklama.com
https://www.instagram.com/kendricklamar
https://twitter.com/kendricklamar
https://www.facebook.com/kendricklamar

#KendrickLamar #MrMorale #TheBigSteppers
Mở