Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우주에서 실제로 녹음된 8개의 천체들의 기괴한 소리(소름주의)
신박과학
신박과학 456N theo dõi 312 Videos 95.32TR lượt xem 2021-01-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.7TR
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận3.87N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 777.89TR - 1.4TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.61%
Thẻ gắn
우주 소리 행성 소리 천체들의 소리 우주에서 녹음된 소리 태양계 행성 우주 외계 생명체 신호 우주 소음
Giới thiệu
천체들이 실제로 내고 있는 소리.
약간 소름끼치는 느낌을 주기도 하지만, 그 나름대로 꽤 매력이 있는 것 같습니다.

[BGM 정보]

유튜브 무료음원 BGM01_Species - Diamond Ortiz 이(가) 사용되었습니다.
Mở