Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Автопрогулка 3 по улицам Сивы
СИВА Любовь моя My Love
СИВА Любовь моя My Love 339 theo dõi 529 Videos 72.97N lượt xem 2020-12-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem148
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 43.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 38.51%
Thẻ gắn
Людмила Пантелеева сива улицы Сивы малая родина край родной село пейзаж деревня деревенский сельский автопрогулка природа красота песни о деревне песни о родине
Giới thiệu
Автопрогулка 3 по улицам Сивы. По просьбе земляков, давно уехавших из Сивы, показываем несколько улиц родного села.
Старые кварталы: улицы Первомайская (02:16 мин), Садовая (10:26), Гагарина (12:52), Калинина (17:51), Осоавиахима (19:07), Мира (22:00), 8 Марта (25:35) и др.
Прогулка по улицам Сивы https://youtu.be/cpLwd6b2Pq0
Автопрогулка 2 по улицам Сивы https://youtu.be/xxpn3_JO37A
Автопрогулка 3 по улицам Сивы. https://youtu.be/XB7Vi3Hzmso
Автопрогулка 4 по улицам Сивы https://youtu.be/-Ek932YCBLw
Mở