Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
도토링 (Kunimitsu) vs 체리베리망고 (Noctis) (TEKKEN 7 - DoToRing vs CherryBerryMango)
체리베리망고 CherryBerryMango
체리베리망고 CherryBerryMango 33.3N theo dõi 2128 Videos 10.4TR lượt xem 2022-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-07
Tổng số lượt xem1.93N
Thích tỷ lệ 2.53%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 864.5N - 1.56TR
Tỷ lệ tương tác 4.6%
Thẻ gắn
Tekken 7 CherryBerryMango 체리베리망고 체베망 놈진 노멀진 Jin Jin Kazama 철권7 CBM
Giới thiệu
Afreeca TV : http://bj.afreecatv.com/wazzang37

Twitter : https://twitter.com/Tekken_CBM

Donate : https://streamlabs.com/cherryberrymango2

구독, 댓글, 좋아요 많이 부탁드립니다!

Subscribe, Comment, Like Please !

Intro Music :
Guilty Gear Xrd -SIGN- OST HEAVY DAY
Mở