Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
😋😋😋#shorts
Federiko
Federiko 44.8N theo dõi 1683 Videos 51.39TR lượt xem 2021-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.32TR
Thích tỷ lệ 1.74%
Số lần bình luận141
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 240.96TR - 433.77TR
Tỷ lệ tương tác 1.84%
Thẻ gắn
tiktok тикток суперхаус тик ток tiktok тикток superhouse тренд tik tok superhouse superhouse youtube shorts тикток tik tok jokes house shorts tik tok shorts тик ток shorts
Giới thiệu