Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주말에 뭐해요? 가슴이요 할때 하는 가슴 루틴ㅋ
레이방피트니스
레이방피트니스 70.8N theo dõi 221 Videos 10.47TR lượt xem 2022-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem6.69N
Thích tỷ lệ 2.22%
Số lần bình luận65
Tỷ lệ lượt xem 9.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.02TR - 3.52TR
Tỷ lệ tương tác 11.93%
Thẻ gắn
레이방피트니스 가슴운동 벤치프레스 윗가슴 운동 딥스 아랫가슴 운동 각진 아랫가슴 덤벨 플라이 네츄럴바디빌딩 3분할 클래식피지크
Giới thiệu
안녕하세요 레이방입니다!
오늘 영상은 지난 주에 했던 가슴 운동 루틴을 준비해봤습니다. 늘 그렇듯 오늘 영상도 구독자분들 운동하시는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다!

-마이프로틴 레이방 할인 코드-
마이프로틴 레이방 VIP 할인 링크 : http://bit.ly/raybang​​​​​​​​ 로 들어가셔서, 결제 전 할인 코드 : RAYBANG 을 입력 하시면 구매하시는 물품 할인가에 +35% 추가 할인을 받으실 수 있습니다!
Mở