Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
व्लाद और निकी ने नए हॉट व्हील्स मॉन्स्टर ट्रक आरसी खिलौनों के साथ मस्ती की
व्लाद और निकिता
व्लाद और निकिता 29TR theo dõi 483 Videos 17.23TỶ lượt xem 2022-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-06
Tổng số lượt xem245.69N
Thích tỷ lệ 0.65%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 111.77TR - 129.67TR
Tỷ lệ tương tác 0.65%
Thẻ gắn
vlad niki vlad and niki kids play kids toys kids play pretend play toys kids playing video for kids fun funny for kids toys for kids hot wheels monster truck hot wheels monster truck kids cars व्लाद निकी व्लाद और निकी बच्चों बच्चों के खेल बच्चों के लिए वीडियो खिलौने बच्चों के लिए खिलौने हॉट व्हील्स मॉन्स्टर ट्रक हॉट व्हील्स मॉन्स्टर ट्रक किड्स कार
Giới thiệu
व्लाद और निकी ने नए हॉट व्हील्स मॉन्स्टर ट्रक आरसी खिलौनों के साथ मस्ती की

यह मैटल के लिए एक #विज्ञापन है
#hotwheelsmonstertrucks

कृपया सदस्यता लें!

Vlad & Niki दुकान: https://vladandniki.com/
Google Play पर हमारा आवेदन:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
App Store हमारा ऐप इस पर:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407
VLAD Instagram - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
NIKITA Instagram - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
Mở