Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'마블 합류' 박서준 /한국관광공사 대박난 홍보영상 '머드맥스' /김연경 굿즈외
더깊이라이브
더깊이라이브 71.6N theo dõi 702 Videos 604.16N lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-11
Tổng số lượt xem271
Thích tỷ lệ 4.43%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 4.43%
Thẻ gắn
사람아이앤지 성경묵상 바이블 Bible
Giới thiệu
제니와 정대표의 재미있는 뉴스
Mở