Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[영화리뷰] 얼간이와 사이코패스, 두 범죄자가 만나면 벌어지는 일
영화돌 : 좋은영화 맛집
영화돌 : 좋은영화 맛집 77.9N theo dõi 45 Videos 10.77TR lượt xem 2021-11-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-14
Tổng số lượt xem19.69N
Thích tỷ lệ 1.84%
Số lần bình luận69
Tỷ lệ lượt xem 25.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 8.94TR - 16.1TR
Tỷ lệ tương tác 5.34%
Thẻ gắn
#영화리뷰 #결말포함 #영화추천 #파고 #액션 #스릴러 #범죄 #납치 #코엔형제 #살인 #실화 #블랙코메디 #칸영화제 #아카데미 #미네소타
Giới thiệu
#영화리뷰 #결말포함 #영화추천
#액션 #스릴러 #범죄 #납치 #코엔형제 #살인 #실화 #블랙코메디 #칸영화제 #아카데미 #미네소타

🔸시청해주셔서 감사합니다​
Mở