Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Man expose magic tricks #shorts
Etakappa
Etakappa 240N theo dõi 0 Videos 3.73N lượt xem 2021-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem10.69TR
Thích tỷ lệ 2.68%
Số lần bình luận598
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.94TỶ - 3.5TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.74%
Thẻ gắn
Giới thiệu