Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
+топ 20 meme по countryhumans + / thanks for 5000 subscribers
Ультрафиолетовая Лампа
Ультрафиолетовая Лампа 10.5N theo dõi 46 Videos 2.29TR lượt xem 2019-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.48N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 61.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 1.18TR
Tỷ lệ tương tác 12.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu
1- https://youtu.be/lFRlM99xSjo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2- https://youtu.be/tCzx_wny--s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3- https://youtu.be/GEMcze2-R5U
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4- https://youtu.be/FRJldRIFNMs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5- https://youtu.be/E3sDMQO2PTk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6- https://youtu.be/S47dcQd1XV8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7- https://youtu.be/jTeS-ZGAlsQ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8- https://youtu.be/wU4AJ7mQzbY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9- https://youtu.be/hmQhoCXmqu8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10- https://youtu.be/xvSOtKVuEYs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11- https://youtu.be/ncLAnqkivso
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12- https://youtu.be/BsM5r2t4OSI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13- https://youtu.be/y_eX0x5moHY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14- https://youtu.be/iohkP0tO8Y4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15- https://youtu.be/nKewsD8JTho
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16- https://youtu.be/zttvjtM_4U4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17- https://youtu.be/lvE9-eRL6Ks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18- https://youtu.be/0yh5hbHgBvk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19- https://youtu.be/F1V7VBfbJ9U
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20- https://youtu.be/iMR-eAH9WtI
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Моя страница в вк- https://vk.com/id490544123
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Мой инстаграм- https://www.instagram.com/p/Byf1bzXHQJ0/?igshid=fxr6trsn7cjj
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Песня/ Элджей - топ топ ( Alicsander Prinz sensored remix) Radio edit
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)