Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Chris Pratt flopando no truque de baralho com Jennifer Lawrence e will.i.am (legendado)
Jennifer Lawrence Brasil
Jennifer Lawrence Brasil 19.68N theo dõi 115 Videos 1.06TR lượt xem 2017-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem25.65N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.64TR - 21.02TR
Tỷ lệ tương tác 5.08%
Thẻ gắn
jennifer lawrence jennifer lawrence brasil
Giới thiệu
Legendas feitas pelo fansite Jennifer Lawrence Brasil
Visite o site: http://www.jenniferlawrencebrasil.org
Siga no Twitter: http://www.twitter.com/JenLawrence_BR
E curta a página: http://www.facebook.com/JenLawrenceBR
Mở