Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Макдональдс в разном возрасте #shorts
Пешка
Пешка 1.49TR theo dõi 646 Videos 790.01TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem7.65TR
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận1.84N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 417.96TR - 1.39TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Мак или КФС? #shorts
Mở