Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
अफसर ने पूछा गज़ब का सवाल | facts in hindi / intresting facts #shorts
Earth fact in हिन्दी
Earth fact in हिन्दी 3.43TR theo dõi 343 Videos 2.57TỶ lượt xem 2021-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-07
Tổng số lượt xem101.85TR
Thích tỷ lệ 4.62%
Số lần bình luận4.78N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.7TỶ - 12.97TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.66%
Thẻ gắn
Shorts
Giới thiệu
#shorts #youtubeshorts
Mở