Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FIA INSPECTOR & ASSISTANT DIRECTOR INVESTIGATION, SYLLABUS AND QUALIFICATION ( FPSC JOBS)
THE NATIONAL ACADEMY BY SIR UMAR
THE NATIONAL ACADEMY BY SIR UMAR 164N theo dõi 451 Videos 9.73TR lượt xem 2021-12-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-06
Tổng số lượt xem42.91N
Thích tỷ lệ 3.58%
Số lần bình luận174
Tỷ lệ lượt xem 26.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.8TR - 14.03TR
Tỷ lệ tương tác 7.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
call 03452213002 for registration
Mở