Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
엄마 보고 있죠?💚 | 도영, 공명 ‘동형제’ W Korea Photoshoot Behind
NCT
NCT 4.53TR theo dõi 243 Videos 316.61TR lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem737.04N
Thích tỷ lệ 99.9%
Số lần bình luận3.83N
Tỷ lệ lượt xem 16.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 335.33TR - 603.62TR
Tỷ lệ tương tác 22.56%
Thẻ gắn
NCT NCT127 DOYOUNG 도영 GONGMYOUNG 공명 WKorea Behind 화보 비하인드 동형제
Giới thiệu
#NCT #NCT127
#DOYOUNG #도영
#GONGMYOUNG #공명
#WKorea #Behind

NCT Official
http://www.youtube.com/nctsmtown​​
http://www.instagram.com/nct​​
http://www.tiktok.com/@official_nct​​
http://twitter.com/NCTsmtown​​
http://www.facebook.com/NCT.smtown​​
https://vlive.tv/channel/F3C16D​​


NCT 127 Official
http://www.youtube.com/nct127​​​
http://www.instagram.com/nct127​​​
http://www.tiktok.com/@official_nct​​​
http://twitter.com/NCTsmtown_127​​​
http://www.facebook.com/NCT127.smtown​​​
https://www.vlive.tv/channel/DEE409
Mở