Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"Самый лучший день" - Клип из фильма "Самый лучший день"
d1monsilin
d1monsilin 17.2N theo dõi 7 Videos 17.15TR lượt xem 2016-01-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.6TR
Thích tỷ lệ 0.35%
Số lần bình luận1.64N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 469.74TR - 1.56TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.55%
Thẻ gắn
Giới thiệu