Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
영국에 한국 분식집 생겼는데 현지인들 줄서고 난리남!!🤭
영국남자 Korean Englishman
영국남자 Korean Englishman 4.56TR theo dõi 449 Videos 1.49TỶ lượt xem 2021-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-20
Tổng số lượt xem4.06TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5.32N
Tỷ lệ lượt xem 89.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.85TỶ - 3.33TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.71%
Thẻ gắn
Korean 영국남자 영국 조쉬 올리 Josh Ollie KoreanEnglish English Man englishman food 음식 외국인 반응 영상 웃긴 남자 외국 도전 매운 조니 조엘 신부님 크리스 올리아빠 해물 치킨 삼겹살 korean BBQ fried chicken 라면 불닭볶음면 미친남자
Giới thiệu
오늘 영상에 광고는 포함되어 있지 않지만, 지역 상인 여러분 늘 응원합니다!
영국의 "분식" 주소: 62 Charing Cross Rd, London WC2H 0BB

영상의 모든 출연진을 포함한 스태프 전원은 촬영 이전 코로나19 음성 확진을 받았습니다.
모든 촬영 과정은 정부의 방역 지침에 따라 전문가의 확인을 받아 진행되었습니다.

#분식 #핫도그 #영국맛집

--

Today's video is not sponsored, but let's support local businesses!
You can find Bunsik here: 62 Charing Cross Rd, London WC2H 0BB

Everyone in this video including the crew had a negative COVID-19 test prior to shooting.
All activities were fully risk assessed and monitored in accordance with UK government guidelines.
Mở