Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
테슬라를 사는 이유! 테슬라 모델Y 롱레인지 주행거리 체험 (순천 슈퍼차저)
리더유
리더유 63N theo dõi 1658 Videos 32.85TR lượt xem 2021-07-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-23
Tổng số lượt xem5.25N
Thích tỷ lệ 94.6%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 8.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.36TR - 4.29TR
Tỷ lệ tương tác 6.03%
Thẻ gắn
테슬라 모델Y 테슬라 모델Y 롱레인지 테슬라 모델Y 주행거리 테슬라 tesla tesla modely 리더유 IT리더 순천 슈퍼차저
Giới thiệu
* 안받으면 후회하는 테슬라 구입시 리퍼럴코드로 1,500킬로미터 무료 수퍼차징 받기 : http://ts.la/hyungil56775
장거리 주행을 해보면 왜 테슬라를 사는지 알 수 있습니다. 테슬라 모델Y 롱레인지는 최대 511km를 달릴 수 있습니다. 진짜 멀리 갈 수 있는지 전라남도 고흥을 다녀왔습니다 도움되셨다면 구독 좋아요 아시죠? ^^ 리더유 구독하기 : https://goo.gl/2n6pjp​​​​

IT리더 흥신소는 여러분의 고민과 호기심을 해결해 주는 채널 입니다. 알고 싶은거, 궁금한 점이 있으실때는 구독하고 언제든지 의뢰해 주세요.

[개인 채널]
리더유 블로그 : https://www.leaderyou.co.kr​​​​​
리더유 네이버 포스트 : http://post.naver.com/leaderyou​​​​​
리더유 페이스북 페이지 : https://www.facebook.com/itleaderyou/...
리더유 인스타그램 : https://www.instagram.com/leaderyou1/...
문의 : [email protected]

#테슬라​​​​ #모델Y #리더유테슬라​​​​​ #자동차IT #modely
Mở