Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nadal 2016
Bricolaje y consejos
Bricolaje y consejos 7.28N theo dõi 26 Videos 2.66TR lượt xem 2016-12-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem977
Thích tỷ lệ 69%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 13.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 2.97%
Thẻ gắn
navidad nadal christmas
Giới thiệu
Felices fiestas!
Mở