Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
슬기로운 의사생활2, 6화 리뷰! (전)세브란스 대학교수가 전공의 시절 도망친 썰
이동훈 박사의 뼈있는 이야기
이동훈 박사의 뼈있는 이야기 84.2N theo dõi 152 Videos 12.15TR lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-23
Tổng số lượt xem91.34N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận188
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 41.56TR - 74.8TR
Tỷ lệ tương tác 4.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요, 뼈 있는 이야기 이동훈입니다👨🏻‍⚕️
오늘은 슬기로운 의사생활 시즌2, 6화를 리뷰해보는 시간을 가져보았습니다
앞으로 이동훈 박사의 뼈있는 이야기에서는
매주 월요일에 6시에 슬기로운 의사생활2 리뷰 영상을 보실 수 있으십니다
재미있게 시청해 주세요!

뼈의 건강을 높여 삶의 질을 올리는 채널
이동훈박사의 뼈있는 이야기👨🏻‍⚕️

🌐인스타그램 : https://www.instagram.com/drdonghoonlee
🌐키크사 TV : https://www.youtube.com/user/drdonghoon11
🌐네이버카페 '키크사' : https://cafe.naver.com/limblengthening
🌐홈페이지 : https://drdonghoon.com
🌐문의 : [email protected]

#슬기로운의사생활2#리뷰#슬의생2#슬의생리뷰#슬기로운의사생활리뷰#의사#닥터#대학교수
#이동훈#키수술#키크는수술#하지부동#프리사이스#스트라이드#다리길이가다른#외고정#내고정#키크는법#키크는스트레칭#키크는운동
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)