Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[eng] 이런 것 보여드려도 되나... 내 삶의 질을 높여준 물건들~! (NO 광고, NO 협찬)
밀라논나 Milanonna
밀라논나 Milanonna 901N theo dõi 83 Videos 57.25TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem806.7N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận1.09N
Tỷ lệ lượt xem 89.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 367.04TR - 660.68TR
Tỷ lệ tương tác 4.44%
Thẻ gắn
밀라논나 마라논나 마라돈나 밀라논논나 이탈리아할머니 이태리할머니 할머니유튜버 패션할머니 삶의질상승 살림 추천템 패션유튜버 밀라노할머니 삶의질 생활템
Giới thiệu
챠오 아미치~
우리 친구분들 그동안 잘 지내셨나요?
오늘은 할머니가 '내 삶의 질을 높여준 물건들'을 여러분께 소개하려고 합니다ㅎㅎ
오늘 보여드리는 물건들에는 협찬이나 광고는 절대 없습니다.
어쩐지 할머니가 소개하는 물건들이 거창하고 멋진 것들이 아니라서 조금 부끄럽지만 누구나 살면서 '내가 행복한' 순간들이 있잖아요~
그게 물건일수도 있고, 습관이나 사람일수도 있어요. 그게 무엇이든 내가 행복한 순간을 놓치지 말고 감사한 마음을 갖고 즐기자는 말씀을 드리고 싶네요 :)

자 그러면 논나는 다음번에 또 재미있는 내용으로 찾아올게요
다음시간까지 기다려주실거죠? 또만나요~ 챠오 아미치!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)