Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Legend of Black Heaven Episode 1
anime
anime 52 theo dõi 1 Videos 19.48N lượt xem 2015-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18.68N
Thích tỷ lệ 92.8%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.38TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 1.01%
Thẻ gắn
The Legend of Black Heaven Episode 1 Anime Series English Black Anime English The
Giới thiệu
The Legend of Black Heaven Episode 1 Anime Series English
Mở