Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마인크래프트 생존기 pt.1
시공CD
시공CD 533 theo dõi 11 Videos 1.68N lượt xem 2021-09-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-20
Tổng số lượt xem107
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 20.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 56.07%
Thẻ gắn
Giới thiệu
구독과 좋아요를 눌러주시면 힘이돼요!
Mở