Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Азан, Иманғали мешіті
Ruslan King
Ruslan King 5.87N theo dõi 38 Videos 3.38TR lượt xem 2021-05-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem52
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Атырау, Жұма
Mở