Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Подписал бумаги // на переливание крови // Судьба человека
Судьба Человека
Судьба Человека 24.5N theo dõi 110 Videos 1.72TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem10.86N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận696
Tỷ lệ lượt xem 44.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 591.5N - 1.97TR
Tỷ lệ tương tác 80.01%
Thẻ gắn
доброе дело судьба человека слово пацана добрые дела ковалик отказали ноги добрые дела бездомным добрые дела и поступки инвалиды без ног
Giới thiệu
Доброе дело этот канал подойдет кто смотрит Судьба человек Слово пацана Вася на сене
На поддержку канала друзья СБЕРБАНК: 5336690330396963 Вадим Сергеевич Ш. Спасибо всем!
Так же можете пожертвовать на Рaypal -- [email protected]
Киви валет- +79045760923

#творидобро#васянасене#судьбачеловек
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)