Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
김치국물 맛?! 실제로 판매중인 김치맛 음료수를 먹어봤습니다ㅋㅋㅋ [띠미]
띠미 ddimmi
띠미 ddimmi 912N theo dõi 739 Videos 355.85TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-28
Tổng số lượt xem93.05N
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận169
Tỷ lệ lượt xem 10.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 42.31TR - 76.21TR
Tỷ lệ tương tác 3.34%
Thẻ gắn
띠미 Elal 김치 음료수 김치 kimchi
Giới thiệu
안녕하세요!
하고 싶은거 다 ~ 하고있는 엽기+병맛+발랄 예능 크리에이터 띠미입니다! (ᵔᗜᵔ*)♥

▶업로드 : 화 목 일 or 월 화 목 일 오후 4시40분 ~ 5시
▶유튜브 생방송 : 매주 토요일 6시 ~ 6시 30분
(※ 사정에 의해 하루가 밀리거나 고정 업로드날에 업로드 안될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.)

띠미 인스타그램
▶https://www.instagram.com/ddimmi96​
비즈니스 문의 이메일
[email protected]
Mở