Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
I Gave Away My Credit Card!
MrBeast Gaming
MrBeast Gaming 23.9TR theo dõi 123 Videos 3.65TỶ lượt xem 2021-06-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem18.78TR
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận28.62N
Tỷ lệ lượt xem 78.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 8.54TỶ - 9.91TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.1%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I gave my credit card to random Minecraft players and let them buy whatever they want, BUT they have to finish challenges to walk away with it all!


BUY OUR MERCH AT ZUMIEZ NOW:
https://www.zumiez.com/brands/mr-beast.html


SUBSCRIBE OR YOU'LL HAVE BAD LUCK

New Merch - https://shopmrbeast.com
Join our discord server for your chance to compete in future Minecraft challenges!
https://discord.gg/mrbeastgaming
----------------------------------------------------------------
follow all of these or i will kick you
• Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast6000/
• Twitter - https://twitter.com/MrBeast
• Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
--------------------------------------------------------------------
Mở