Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Prank MARSMELLOW Terpanjang🤯 #shorts
Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y)
Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 17.2TR theo dõi 1316 Videos 2.17TỶ lượt xem 2021-08-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-29
Tổng số lượt xem18.8TR
Thích tỷ lệ 91.1%
Số lần bình luận1.08N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.71TỶ - 4.79TỶ
Tỷ lệ tương tác 3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Dikerjain Aina Yaya Makan Marsmellow 1 Meter😫
Mở