Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR MUKBANG 햄버거 & 치즈 스틱 & 치킨먹방! HAMBURGER & FRIED CHICKEN & CHEESE STICK EATING SOUND!
GONGSAM TABLE 이공삼
GONGSAM TABLE 이공삼 6.68TR theo dõi 458 Videos 1.36TỶ lượt xem 2021-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem736.52N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận807
Tỷ lệ lượt xem 11%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 335.1TR - 603.21TR
Tỷ lệ tương tác 5.04%
Thẻ gắn
ASMR MUKBANG MUKBANG ASMR 먹방 EATING EATING SHOW korean mukbang korean asmr asmr mukbang koreanfood the United States an American breakfast Cheese burger 수제버거 big burger burger 치토스버거 삼겹살버거 닭다리 치킨 치킨 먹방 치킨 ASMR fried food asmr fried food mukbang fried food chicken asmr chicken mukbang chicken 치즈불닭볶음면 치즈스틱 cheese stick spicy food spicy noodle spicy noodle asmr spicy noodle mukbang 불닭볶음면 파닭
Giới thiệu
#SPICYNOODLES #CHICKEN #BURGER
🇰🇷안녕하세요 맛있는 음식이 가득한 공삼테이블입니다!
✉비지니스 메일 : [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------
Instagram▶https://www.instagram.com/gongsam_table/
facebook▶https://www.facebook.com/GONGSAMTABLE203/
TikTok ▶https://www.tiktok.com/@gongsam_table
bilibili▶https://space.bilibili.com/549639445
----------------------------------------------------------------------------------
🥇촬영PD : 김준오
🥇편집PD : 박형주

🙏좋은 영상을 위해 함께 노력해주는 팀원분들께 항상 고맙고 감사합니다!!
----------------------------------------------------------------------------------
🎵영상내 BGM은 상업적 용도로 무료 배포된 음원 또는 별도 라이선스를 구입 후 사용중입니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)