Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
미군 대부분이 겁내고 포기하는 운동. MURPH WOD #MURPH The Murph challenge
레이방피트니스
레이방피트니스 70.8N theo dõi 221 Videos 10.47TR lượt xem 2022-05-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem6.22N
Thích tỷ lệ 2.73%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 8.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.82TR - 3.27TR
Tỷ lệ tương tác 13.49%
Thẻ gắn
레이방피트니스 크로스핏 히어로 와드 머프 Hero wod wod murph usarmy 미육군 Murph challange crossfit 네츄럴바디빌딩 전신 운동 다이어트 식단
Giới thiệu
안녕하세요 레이방입니다!
이번 영상은 MEMORIAL DAY라 MURPH 라는 크로스핏 운동을 한번 도전해보았습니다. 늘 그렇듯 오늘 영상도 편하고 재미있게 봐주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다!

-마이프로틴 레이방 할인 코드-
마이프로틴 레이방 VIP 할인 링크 : http://bit.ly/raybang​​​​​​​​ 로 들어가셔서, 결제 전 할인 코드 : RAYBANG 을 입력 하시면 구매하시는 물품 할인가에 +35% 추가 할인을 받으실 수 있습니다!
Mở