Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Integrals | Rules 1,2,3,4 | Part 1
Pen&Paper
Pen&Paper 89.6N theo dõi 128 Videos 8.33TR lượt xem 2017-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem193.5N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận102
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 35.21TR - 63.38TR
Tỷ lệ tương tác 2.29%
Thẻ gắn
Integrals كالكولاس Calculus التكامل Integration
Giới thiệu
كالكولاس | كيفية التعامل مع التكامل Integral مع أخذ أول أربع قواعد للتكامل.

Khaled Al Najjar , Pen&Paper

Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/penandpaper95
Facebook: https://www.facebook.com/khaled.alnajjar95
Twitter: https://twitter.com/khaledalnajjar9
Mở