Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Madikwe Game Reserve - Elephant POO and PEE - January 2019
Antonio Martins
Antonio Martins 9.68N theo dõi 434 Videos 6.41TR lượt xem 2019-03-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem128.06N
Thích tỷ lệ 0.26%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 23.29TR - 41.95TR
Tỷ lệ tương tác 0.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Descrição
Mở