Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
JuegaGerman:' NO QUITES LA VISTA DEL VIDEO!! ' | HolaSoyGerman, German Garmendia
Juega German
Juega German 176.94N theo dõi 382 Videos 16.68TR lượt xem 2018-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem62.43N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận706
Tỷ lệ lượt xem 35.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 11.35TR - 20.45TR
Tỷ lệ tương tác 18.64%
Thẻ gắn
Los Mejores Videos de German Garmendia German Garmendia Videos Holasoygerman Video vlogs HolaSoyGerman Ver Videos De German HolaSoyGerman Fans De HolaSoyGerman germaniters german los videos de german garmendia german usa bots mimi vlogs CLASES DE BALLET GERMAN USA BOTS BOTS Videos Graciosos juegagerman 2016 videos German juegagerman2015 videos juegagerman los mejores lo mejor juegagerman juegagerman canal videos juegagerman2015
Giới thiệu
Si te gusto este video Has Click en el botón de me Gusta y Suscribete Es Gratiiis :D
Mira Mas Videos Aquí→ →https://goo.gl/SASynf


HolaSoyGerman,German Garmendia,Videos de German,Videos de HolaSoyGerman,Todos los Videos De Hola Soy German,Los Mejores Videos de German Garmendia,German Garmendia Videos,Holasoygerman,Video vlogs HolaSoyGerman,Ver Videos De German,HolaSoyGerman,Fans De HolaSoyGerman,germaniters,german,los videos de german,garmendia,german usa bots,mimi,vlogs,CLASES DE BALLET,GERMAN USA BOTS,BOTS,Videos Graciosos,juegagerman 2016,videos German,juegagerman2015,videos juegagerman los mejores,lo mejor juegagerman,juegagerman canal,videos juegagerman2015
Mở