Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
팩토리테마 신맵 팩토리 거대톱니의 위협 블랙비틀로 달려봤습니다!
ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋ 37 theo dõi 3 Videos 343 lượt xem 2022-01-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem20
Thích tỷ lệ 15%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 54.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 15%
Thẻ gắn
Giới thiệu