Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Новые коммуникационные интернет-технологии - истории успеха
ФРИИ
ФРИИ 11.7N theo dõi 737 Videos 1.22TR lượt xem 2021-07-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-18
Tổng số lượt xem249
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 4.82%
Thẻ gắn
фрии фонд развития интернет инициатив стартапы
Giới thiệu
Интервью-встреча с операционным директором сервиса голосовых рассылок Звонобот Игорем Ганиным.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)