Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3학년 1학기 과학 4. 자석의 이용(1)
참교사양선생
참교사양선생 19.5N theo dõi 75 Videos 2.73TR lượt xem 2020-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-06
Tổng số lượt xem39.93N
Thích tỷ lệ 78.4%
Số lần bình luận47
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 18.15TR - 32.69TR
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
과학 3학년 과학 3학년 과학 4단원 자석의 이용 자석 3학년 자석 1학기 과학 3학년 수업 온라인 수업 참교사양선생
Giới thiệu
3학년 1학기 과학
"자석의 이용"

활동1. 자석에 붙는 물체에는 어떤 것이 있을까?
활동2. 자석에 붙는 물체의 공통점 알아보기
----------------------
*본 영상은 온라인 학습을 위한 영상이므로 별도의 수익 창출을 하지 않았습니다.
Mở