Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jerry Rivera en el Aniversario de la Salsa en Ponce
Jerry Rivera Canal Oficial
Jerry Rivera Canal Oficial 1.14TR theo dõi 200 Videos 998.8TR lượt xem 2019-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem4.65N
Thích tỷ lệ 5.52%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 2.09TR - 2.45TR
Tỷ lệ tương tác 7.88%
Thẻ gắn
salsa jerry rivera cara de nino amores como el nuestro el amor existe mira ponce puerto rico aniversario de la salsa
Giới thiệu
The official channel for Jerry Rivera fans and friends. Share and LIKE our videos.

Jerry se presenta en el aniversario de la salsa 2019 en ponce

facebook.com/jerryriverafans
instagram.com/jerryrivera
twitter.com/jerry_rivera

fotos y video: Gabriel Aybar @thegab7
Mở